Tikar

Tikar hemma:

C.I.E DKUCH EECH PLJCH HUVCH DKVCH FIJV-12 SEJV-12 SEV-14

SEV-15 SEV-16 NORDV-15 SEV-16 NORDV-19 NORDVV-19 KBHVV-21 DKV-21 DKVV-21 NORDVV-21 EUVV-21

CIE* CIB* NORDIC CH SEUCH NOUCH DKCH J DKV-22 FIV-22 NORDV-22 SEV-22

Tikar på foder eller delägarskap:

Maliwick's Homewrecker

"Louise"

SEUCH DKCH J SEJV-22 FIJV-22